AqVisor er opptatt av å øke forbrukernes kunnskap om bærekraftig og miljøvennlig oppdrett. Selskapet tilbyr tjenester knyttet til igangsetting og kommersialisering av oppdrett basert på fremtidens bærekraftskriterier og internasjonale standarder. Et utvalg av mediereportajser er presentert under. I tillegg er det flere rapporter og publikasjoner under Aktuelt.

Helge_Liltvedt__Fiskehelse_2012_juni_print

NRK 21 nyhetene 24 september 2015

kyst.no, desember 2013

Sysla.no 11 april 2014

NRK 21 nyhetene 2014

Stor interesse for Sri Lanka fra norske teknologileverandører

Lanka needs master plan for aquaculture

The Norwegian Embassy Colombo, Sri Lanka

The Island, Colombo Sri Lanka

forskning.no

Gartneryrket 9-2014, 5 sept

Marine Policy