AqVisor har sammen med Advance Business Partner og Ceylon Chamber of Commerce gjennomført andre workshop for utvikling av oppdrett i Sri Lanka.

Se medialinker her:

Daily Nation

Daily FT Colombo

Undercurrent News

The fishsite