Selskapet AqVisor i Stavanger er involvert i flere nasjonale og internasjonale prosjekter som utvikler  nye teknologier og sjømatprodukter. Selskapet har blant annet designet Norges første forskningsanlegg for aquaponics. Anlegget er nå igangsatt av Bioforsk Landvik og NIVA i Grimstad hvor AqVisor har det operative ansvaret.

Se link her:

SYSLA.NO Dyrker mat med fiskeavfall

NRK Dagsrevyen reportasje