AqVisor bidrar til realiseringen av Norges første forsøksanlegg for Aquaponics. Anlegget bygges hos Bioforsk Landvik. NIVA i Grimstad og AqVisor bidrar med kunnskap, utstyr, teknologi og design/prosjektering av anlegget.