Det er få selskap som kan tilby relevant teknisk og biologisk kompetanse for varmtvannsarter som er mest økonomisk interessant for oppdrett, og som kan tilby støtte og oppfølging innenfor hele verdikjeden og kan være med å utvikle prosjekt fra start til det er oppnådd stabil produksjon. Partnerne i AqVisor har etter mer en 15 års arbeid i ulike akvakulturprosjekt internasjonalt opparbeidet en bred kompetanse og erfaring. Vi bistår kunder hele veien fra første planlegging og prosjektering, gjennom oppfølging ved utbygging av anlegg til igangkjøring, opplæring og oppfølging av produksjonen.

AqVisor har utviklet en modell for implementering som skal sikre at våre kunder får tilgang på riktig teknologi og utstyr, samt at skaleringen på anlegg står i henhold til investerings- og kunnskapsnivå. Det er en viktig målsetting for AqVisor at våre prosjekter skal gi stabile og trygge arbeidsplasser og sikre en god økonomisk avkastning over tid.